A gondolat ugyanolyan erő, mint a gravitáció, a kohézió vagy a taszítás. Eredeti oka a lelki életenergia (szúksma prána) rezgése az elmeközegben. Az embert körülveszi a gondolatok óceánja, abban lebeg.

Ebben a gondolatvilágban egyes gondolatokat befogad, másokat pedig elutasít. A gondolatvilág relatíve sokkal valóságosabb, mint az anyagi univerzum. A gondolat élő dolog. Minden gondolatváltozás rezgést vált ki a mentális anyagban. Minden gondolatnak van bizonyos neve és formája. A forma a durvább, a név pedig a finomabb állapota annak az egyedülállóan megnyilvánuló erőnek, melyet gondolatnak nevezünk.

A gondolat finom anyag. A gondolatnak formája, mérete, körvonala, színe, minősége, anyaga, ereje és súlya van. Ha te meg is halsz, gondolataid soha nem halnak meg. A tisztánlátás képességével rendelkező jógik érzékelni tudják e gondolatképeket. A gondolatok a táplálékból születnek. Ha az étel tiszta, a gondolatok is tiszták lesznek. Az, akinek gondolatai tiszták, igen nagy meggyőző erővel beszél, és mély hatást tesz hallgatósága elméjére.

masterMinden gondolatodnak hatása van rád. Testi erőd, lelkierőd, az életben elért sikereid s az öröm, melyet társaságoddal másoknak szerzel, mind gondolataid természetétől és minőségétől függnek. Meg kell ismerned a gondolatok tudományát, mely egzakt tudomány.

Az embert gondolatai teremtik. Amit gondol, azzá válik. Az elme egyfajta „vonzerővel” rendelkezik. Az életenergiáknak mind a látható, mind pedig a láthatatlan világából folyamatosan vonzod magadhoz a saját gondolataiddal és gondolkodásmódoddal leginkább rokon gondolatokat, benyomásokat és körülményeket. Bármilyen gondolat is van benned, amíg megtartod, csak azt a gondolatot fogod tudatosan vagy tudattalanul magadhoz vonzani, amely a saját gondolati minőségednek megfelel.

A jó gondolat háromszoros áldás. Először is, jótékony hatást fejt ki a gondolkodó mentális testére. Másodszor, kedvez annak a személynek, akire irányul. Végül, magát az emberiséget is szolgálja, mert javul általa a gondolati atmoszféra egésze. A rossz gondolat ezzel szemben háromszoros átok.

Gondolataid a te igazi gyermekeid. Ügyelj arra, hogy gondolataiddal milyen utódokat hagysz magad után. A gondolat képes mozogni, ki tud lépni az agyból, és ide-oda tud keringeni. Mások agyába is képes behatolni. A közvetítő elemet, amelyen keresztül a gondolatok az egyik elméből a másikba jutnak, manasznak hívjuk. A manasz vagy elmeközeg betölt minden teret, akár az éter, és úgy közvetíti a gondolatokat, ahogy a prána közvetíti az érzelmeket, az éter a hőt, a fényt és az elektromosságot, a levegő pedig a hangot.

page13_blog_entry8_3

Minden gondolat, melyet sikerült eltávolítani, növeli a mentális erőt és az elme nyugalmát. Már egyetlen gondolat eltávolítása is mentális erővel és békés elmével ajándékoz meg. A gondolathullámoktól mentes jógi nagyobb segítséget jelent a világnak, mint az emelvényen szónokló ember. Amikor elméd mentes a gondolathullámoktól, az univerzum minden atomját áthatod, kitöltöd, s ezáltal megtisztítod és felemeled az egész világot.

Részletek Szvámi Sivánanda: Utak a boldogsághoz című könyvének Gondolat fejezetéből

Share This