Folyamatmenedzsment, tanácsadás

Szaktudásunkkal, tapasztalatainkkal az átlátható, jól rögzített és helyes gyártási folyamat kialakítását, dokumentálását és működtetését támogatjuk.

Kozmetikumok gyártása esetén 2013. július 11-ét követően minden gyártó vállalkozásban ki kell alakítani a cég méreteihez és termékválasztékához igazítva a helyes gyártási gyakorlatot, és folyamatosan működtetni az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány (kozmetikai GMP) útmutatásai alapján.

Ez a szabvány megteremti a vállalkozás hatékony és jól átlátható működését, és biztonságos kozmetikumok létrehozását. A GMP dokumentumok meglétét és a rendszer működését az illetékes népegészségügyi intézet ellenőrzi a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet 22. cikke, valamint a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 4.§-a alapján. Így a tagállamok a belső piac ellenőrzésével felügyelik a helyes gyártási gyakorlat (kozmetikai GMP) elveinek való megfelelést.

Az MSZ EN ISO 22716:2008 Kozmetikumok. Helyes gyártási gyakorlat -harmonizált szabvány követelményeinek való megfelelés tanúsítattatása nem kötelező, de a szabványt alkalmazni kell a gyártás során, és folyamatosan megfelelően dokumentálni minden tevékenységet.

Az MSZ EN ISO 22716:2008 kozmetikai GMP 17 fejezetet tartalmaz a különböző területek leírására. Ez a szabvány nem alkalmazandó a fejlesztésre, forgalmazásra, munkahelyi biztonságra és a környezetvédelemre.

Szükséges a szabvány szerint részletezni a dokumentációban a személyzet és üzem, berendezések és anyagok, gyártás és végtermék jellemzőit, valamint a minőségellenőrző laboratórium működését és a nem megfelelő termékek, hulladékok, alvállalkozók kezelését. Fontos a belső auditok rendszere a változások és ütemezések folyamatos követéséhez.

A szabvány szerint létrehozott dokumentáció kezelése lehet papír és elektronikus formátumú, illetve a kettő típus kombinációja is, valamint nagy hangsúly van a dokumentáció megfelelő archiválásán.

Keressen bennünket, ha szakértőkre van szüksége!

Folyamatmenedzsment, tanácsadás - Kvantum Natúr Kozmetikum - Mosztári folyó

Share This