Tryambakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭi-vardhanam ǀ Urvārukam-iva bandhanātmṛtyormukṣīya māmṛtāt

Ez az ősi szöveg az Yajurveda egyik gyógyító ráolvasásában (III. 60) és az Atharvavedában (XIV. 1.17) is szerepel, ezért olykor gyógyító hatású mantraként is recitálják. Eredeti forrása azonban a Ṛgveda egyik Rudrához szóló himnusza (Ṛgveda VII., 59.12). A Gāyatrī-mantra mellett a vallásos shaiva hitű hinduk napi imádságának második legfontosabb mantrája.

Halál felett győzedelmeskedő nagyszerű mantrának is nevezik

Az elnevezés arra utal, hogy ez a mantra rendkívül hatékony az életet fenyegető összes veszély elhárítására, a halál pillanatában pedig megkönnyíti a testből való kilépést. Tisztítólag hat a karmára, és elősegíti a tudat megvilágosodás irányába történő fejlődését. A mentális, érzelmi és testi egészséget egyaránt kedvezően befolyásolja. Rendszeres gyakorlóját hosszú élettel vagy akár a felszabadulás értelmében vett halhatatlansággal ajándékozza meg.

Ezt a mantrát egy Markandeya nevű ṛṣi (őskori bölcs) fedezte föl.

Eredetileg titkos mantra volt, és Markandeya ṛṣi volt az egyetlen az egész világon, aki ismerte azt. Egyszer azonban bajba került a Hold, miután egy Dakṣa nevű király megátkozta. A bölcs ekkor annak érdekében, hogy segítsen a Holdon, megismertette a mantrát Satival, Dakṣa leányával. Így vált ismertté a varázsige.

E szöveget Rudra-mantrának is nevezik, Śiva isten tüzes aspektusára utalva.

Másik neve a kezdő szavaiból képzett Tryambakam-mantra, ami részint Śiva három szemére, részint pedig az istenség három női energiájára vagy Śaktijára – az akarat, tudás és mozgás erőire – utal. Olykor Mṛta-Sanjivini-mantra néven is említik, miután részét képezte annak az „életet helyreállító” gyakorlatsornak, amelyet az őskori bölcs Sukrācārya végzett egy rendkívül kimerítő aszkétikus időszak után.

A mantra devatāja Rudra vagy Śiva a legtüzesebb és legpusztítóbb aspektusában.

Gyakran fordulnak ezzel az imával az istenséghez az idő előtti halál elhárítása céljából. Ezt szokták énekelni a jógik, miközben megszentelt hamuval (vibhuti) kenik be a különböző testrészeket, de a japa vagy homa (havan) szertartás során is előszeretettel recitálják a kívánt hatás elérése érdekében. E mantra nemcsak oltalmazza és vezeti a gyakorlót, hanem összeköti tudatát annak legmélyebb isteni alapjaival, elősegíti az elmélyülést, és rendszeres gyakorlása a tudatosság átlényegülését eredményezi.

A mantra szövege magyar átírással
ÓM trjambakam jadzsámahé,
szugandhim pustivardhanam,
urvárukam iva bandhanán
mritjor muksíja, mámritát!

A mantra magyar fordítása
ÓṀ a háromszemű (három anyájú) Istenhez imádkozunk,
az erénytől illatozóhoz, a jólét és virágzás adományozójához,
Bár leválasztana, mint egy érett uborkát, a halál kötelékéről,
s helyébe tenné a halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

Összegezve a mantra hatásai

A mantra megóv bennünket mindenféle fenyegetés ellen és a halál pillanatában megkönnyíti az elengedést, a felszabadulást. A megvilágosodás eléréséért és a karmák megtisztításáért esedezik az elmondója. Végső soron a mentális, érzelmi és fizikai egészség helyreállítója ez a moksha (“felszabadulás”) mantra, a tudatosság átalakítója, fiatalsággal, hosszú élettel és halhatatlansággal ruház fel bennünket.

Születésnapon ezzel a különleges varázsigével érdemes megajándékoznunk a szeretteinket, mert így igazán áldást adunk számukra.

Forrás:

http://dakiniland.net/joga/gyakorlas/mantra/maha-mritjundzsaja

A következő linken meg is tudod hallgatni:

Hallgasd meg ezt a lírai változatot is:

 

Share This