Karácsonynak számos jelképe van

Ilyen maga a Karácsonyfa, valamint a rajta lévő díszek varázslatos világa. Az ünnepi ételek sokfélesége, a templomi és családi szertartások.

A Karácsonyfa egy Életfa

A fa igazából azt az isteni impulzust hívja le hozzánk a Földre, amit a Napból kapunk. Olyan, mint egy közvetítő csatorna, egyfajta vevő antenna. Lehívja és szétárasztja a szobában ezt az univerzális energiát. Fizikailag jeleníti meg csillogó díszeivel azt, ami szívünkben is benne van, a szellemi Fényt! Nincs más feladatunk, mint felismerni ezt, és egész évben ragyogni.

A gömb

A gömb egyfajta mandala. A gömb, mint szimbólum a teljességet jelképezi. Azokat a bolygóenergiákat hivatott behívni és erejüket a gyertya fénye által visszatükrözni, melyek naprendszerünkben hatnak ránk. Minden bolygóenergia egy-egy szerv működését segíti a fizikai testünkben. Ezek az erők a Karácsonyfa közvetítő csatornáján keresztül leáradhatnak, és szellemi üzenetükkel feltölthetnek bennünket.

A csúcsdísz

Az Istenember, a szellemi ember jelképe, kinek feje az Égbe, lába a Földre ér. Sokszor alakjával, a betlehemi csillagot formázza, mert ez hozta hírül a Megváltó születését. Az ötágú csillag az Istenember csillaga, a hatágú csillag az egység jelképe, mint a Szentháromság megélése a szellemi és az anyagi világban egyaránt.

Angyalhaj

Az isteni titkok szimbóluma, mely mindent átsző, de néha láthatatlan. A jászol szalmájának – a kis Jézus derékaljának – analógiája. Sokan ezért angyalhaj helyett szalmát hintenek a fára.

Hold és Nap, ezüst és arany

A yin és yang jelkép egyesíti a dualitás világának hitrendszerét, ahol megnyilvánul mint férfi-nő, anyag-lélek, levegő-föld, tűz-víz ellentétpárok, ezáltal ezek harmonikus egységét szimbolizálja. A színek a gazdagságot jelképezik, amik istenanyai és istenatyai minőségükben a szívünkben élnek.

Dió és alma

Az alma az Életfa gyümölcse a Szeretet és a Bölcsesség szimbóluma. A MAG szimbóluma. A dió is bölcsesség-jelkép. Az emberi agyhoz hasonlatos mintázatú, nem véletlenül vannak benne agyi tevékenységet serkentő anyagok (agyfényesítők). Az aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el nekünk.

Szaloncukor

Itt a Földön nagyon sokszor a Szeretetet egy másik boldogságforrással, az édességgel, a csokoládéval próbáljuk pótolni. A szaloncukor, mint jelkép a belső, igazi boldogságot jelképezi, amit csak Isten, Jézus által érthetünk meg mint Létezést, Önmagunkban. A fára akasztott édességek ezért az Istentől kapott Boldogságot, Szeretetet jelképezik.

Csengettyű

A harang, csengő az égi hírhozó harsonát jelképezi. Így adják hírül a szellemi világokban, ha valamilyen esemény történik. A pogány kultúrákban démonűző hatást tulajdonítottak a hangjának. A megtisztítás rituáléjában játszik szerepet, akárcsak a tűz elemű jelképek, mint a gyertya és a csillagszóró.

Csillagszóró

Tűz elemű energia. A fényszikrák a bennünk fellobbanó isteni szikrát, a Krisztus impulzust is jelképezik. A csillaghullás egyes körökben az isteni eszmék Földre érkezését jelenti.

Gyertya

A gyertya a három sík, a test, a lélek és a szellem jelképe, vagyis a viasz, a kanóc és a láng, a Szentháromság üzenete. A fény megérkezése a fiú születésével történhetett meg. A gyertya fénye a bennünk lobogó isteni szeretetláng földi tükröződése, az isteni Fény fizikai megnyilvánulása.

részlet Pusztai Orsolya: Karácsony értékei írásából

Share This